ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Η εμπειρία μας σε έργα και κατασκευές κυρίως στον επαγγελματικό φωτισμό είναι τεράστια. Αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να σας προτείνουμε λύσεις κατ’ εκτίμηση. Όμως… Αν θέλουμε να έχουμε ακρίβεια, στην ποσότητα και τον κατάληλο τύπο για τον συγκεκριμένο χώρο, των φωτιστικών που απαιτούνται και κατ’ επέκταση και στο τελικό κόστος, τότε θα πρέπει απαραίτητα να γίνει, επαγγελματική αναλυτική μελέτη φωτισμού.

Μία τέτοια μελέτη φωτισμού, γίνεται με εξειδικευμένο λογισμικό και λαμβάνει υπ’ όψιν της πάρα πολλά στοιχεία, όπως, η κατασκευή (γεωμετρία) του χώρου, τα χρώματα, οι επιφάνειες, το ύψος του χώρου και πάρα πολλά ακόμη, έτσι ώστε να έχουμε έναν ακριβή υπολογισμό, που καθορίζουν τον τύπο, τον αριθμό και την ακριβή θέση τοποθέτησης των κατάληλων φωτιστικών, έτσι ώστε να φωτιστεί με επάρκεια ο χώρος.

Αποτέλεσμα αυτού, η καλύτερη αισθητική και λειτουργία του χώρου. Μέσα λοιπόν από μία μελέτη πετυχαίνουμε το βέλτιστο φωτισμό του χώρου και την μείωση κατανάλωσης ενέργειας, δηλαδή μικρότερο κόστος λειτουργίας. Η “inled” έχει την δυνατότητα εκπόνησης μελέτης φωτισμού, από εξειδικευμένο προσωπικό και την παράδοσή της σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή, μαζί με τη σχετική οικονομική προσφορά για την προμήθεια των φωτιστικών που προκύπτουν απ’ την μελέτη.

Δείγματα Μελέτης Φωτισμού:

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

    Συναινώ στο να χρησιμοποιηθούν τα ανωτέρω προσωπικά μου δεδομένα, μόνο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης επικοινωνίας σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR.